PSU - Nguồn máy tính

Seasonic Focus Plus 750W FX-750 - 80 Plus Gold

2,899,000 VND

Seasonic Focus Plus 750W FX-750 - 80 Plus Gold

2,899,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 650W FX-650 - 80 Plus Gold

2,499,000 VND

Seasonic Focus Plus 650W FX-650 - 80 Plus Gold

2,499,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 850W FX-850 - 80 Plus Gold

3,299,000 VND

Seasonic Focus Plus 850W FX-850 - 80 Plus Gold

3,299,000 VND

 

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000GD - 80 Plus Gold

4,999,000 VND

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000GD - 80 Plus Gold

4,999,000 VND

 

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000TR - 80 PLUS®TITANIUM

7,499,000 VND

Seasonic Prime Ultra 1000W 1000TR - 80 PLUS®TITANIUM

7,499,000 VND

 

XIGMATEK CENTAURO CTS C450 (EN40650) - 80PLUS BRONZE

899,000 VND

XIGMATEK CENTAURO CTS C450 (EN40650) - 80PLUS BRONZE

899,000 VND

 

XIGMATEK CENTAURO CTS C550 (EN40667) - 80PLUS BRONZE

999,000 VND

XIGMATEK CENTAURO CTS C550 (EN40667) - 80PLUS BRONZE

999,000 VND

 

Seasonic Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS®GOLD

4,299,000 VND

Seasonic Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS®GOLD

4,299,000 VND

 

XIGMATEK SHOGUN ELITE 400W (EN8200)

830,000 VND

XIGMATEK SHOGUN ELITE 400W (EN8200)

830,000 VND

 

Coolerplus 500W

250,000 VND

Coolerplus 500W

250,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

XIGMATEK TAURO M+ 600W (EN8972)

1,499,000 VND

XIGMATEK TAURO M+ 600W (EN8972)

1,499,000 VND

 

XIGMATEK SHOGUN G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,299,000 VND

XIGMATEK SHOGUN G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,299,000 VND

 

POLIMA M550

299,000 VND

POLIMA M550

299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic Prime Ultra 1300W 1300PD - 80 Plus Platinum

7,499,000 VND

Seasonic Prime Ultra 1300W 1300PD - 80 Plus Platinum

7,499,000 VND

 

Seasonic Focus Plus 550W FX-550 - 80 Plus Gold

2,299,000 VND

Seasonic Focus Plus 550W FX-550 - 80 Plus Gold

2,299,000 VND

 

Seasonic Focus 650W FM-650 - 80 Plus Gold

2,266,000 VND

Seasonic Focus 650W FM-650 - 80 Plus Gold

2,266,000 VND

 

Seasonic Focus 550W FM-550 - 80 Plus Gold

2,066,000 VND

Seasonic Focus 550W FM-550 - 80 Plus Gold

2,066,000 VND

 

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

Seasonic 850W M12II Bronze Evo Edition.

2,999,000 VND

 

Seasonic Focus 450W FM-450 - 80 Plus Gold

1,866,000 VND

Seasonic Focus 450W FM-450 - 80 Plus Gold

1,866,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

Orient 450W

229,000 VND

Orient 450W

229,000 VND

 

Seasonic Focus 750W FM-750 - 80 Plus Gold

2,666,000 VND

Seasonic Focus 750W FM-750 - 80 Plus Gold

2,666,000 VND

 

Seasonic Prime 1300W 1300GD - 80 Plus Gold

6,499,000 VND

Seasonic Prime 1300W 1300GD - 80 Plus Gold

6,499,000 VND

 

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

1,866,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 Bronze

1,566,000 VND

 

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

Seasonic 620W M12II Bronze Evo Edition.

2,066,000 VND

 

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

Seasonic 620w S12II-620 Bronze

1,766,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868