Ổ thể rắn SSD

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

849,000 VND

Plextor PX-128S3G Series 128GB M.2 2280 (Doc 550MB/s, Ghi 510MB/s)

849,000 VND

 

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,399,000 VND

Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s)

1,399,000 VND

 

Kingspec 512GB NT-512 M2

2,399,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

2,399,000 VND

 

SSD Kingston 480GB (SA400S37) Sata 2.5"

2,399,000 VND

SSD Kingston 480GB (SA400S37) Sata 2.5"

2,399,000 VND

 

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

1,389,000 VND

SSD KingSton 240GB (SA400S37) 2.5" Sata

1,389,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

10,399,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

10,399,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

10,799,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

10,799,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

3,499,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

3,499,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

1,199,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

1,199,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

2,299,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

2,299,000 VND

 

Plextor PX-512S3C 512GB sata

2,799,000 VND

Plextor PX-512S3C 512GB sata

2,799,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

699,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

699,000 VND

 

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,399,000 VND

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,399,000 VND

 

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

3,799,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

3,799,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

5,599,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

5,599,000 VND

 

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,249,000 VND

Plextor PX-256S3C 256GB sata

1,249,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

5,999,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

5,999,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,999,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,999,000 VND

 

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

849,000 VND

Plextor PX-128S3C 128GB Sata

849,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,299,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,299,000 VND

 

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

6,999,000 VND

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

6,999,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

749,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

749,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

1,199,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

1,199,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,749,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,749,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

3,689,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

3,689,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

2,149,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

2,149,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

3,839,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

3,839,000 VND

 

Samsung SSD 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III

3,149,000 VND

Samsung SSD 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III

3,149,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868