Ổ cứng gắn ngoài

WD Element 3TB-2.5"- USB3.0

3,449,000 VND

WD Element 3TB-2.5"- USB3.0

3,449,000 VND

 

WD My Cloud Home 2TB – Ext, 3.5’–USB 3.0

3,699,000 VND

WD My Cloud Home 2TB – Ext, 3.5’–USB 3.0

3,699,000 VND

 

WD My Passport Ultra 3TB WDBFKT0030BGY - Black Gray

4,190,000 VND

WD My Passport Ultra 3TB WDBFKT0030BGY - Black Gray

4,190,000 VND

 

WD My Passport Ultra 3TB WDBFKT0030BGD - White Gold

4,190,000 VND

WD My Passport Ultra 3TB WDBFKT0030BGD - White Gold

4,190,000 VND

 

WD My Cloud Home 4TB

5,449,000 VND

WD My Cloud Home 4TB

5,449,000 VND

 

WD My Cloud Home 3TB

4,549,000 VND

WD My Cloud Home 3TB

4,549,000 VND

 

WD My Cloud Home 6TB

8,549,000 VND

WD My Cloud Home 6TB

8,549,000 VND

 

Ổ cứng WD My Cloud 8TB 3.5" WDBCTL0080HWT-SESN

9,950,000 VND

Ổ cứng WD My Cloud 8TB 3.5" WDBCTL0080HWT-SESN

9,950,000 VND

 

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,369,000 VND

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,369,000 VND

 

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,599,000 VND

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,599,000 VND

 

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,088,000 VND

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

3,088,000 VND

 

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

1,199,000 VND

 

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,579,000 VND

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

1,579,000 VND

 

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,549,000 VND

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

2,549,000 VND

 

WD Element 2TB-3.5" USB 3.0

2,299,000 VND

WD Element 2TB-3.5" USB 3.0

2,299,000 VND

 

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

3,199,000 VND

 

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,688,000 VND

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

1,688,000 VND

 

Seagate Backup Plus Slim HDD 2TB(2.5") USB 3.0 (Black/Gold)

2,869,000 VND

Seagate Backup Plus Slim HDD 2TB(2.5") USB 3.0 (Black/Gold)

2,869,000 VND

 

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,289,000 VND

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

1,289,000 VND

 

WD My Passport Ultra 2TB WDBFKT0020BGY - Black Gray

3,149,000 VND

WD My Passport Ultra 2TB WDBFKT0020BGY - Black Gray

3,149,000 VND

 

WD My Passport Ultra 2TB WDBFKT0020BGD - White Gold

3,149,000 VND

WD My Passport Ultra 2TB WDBFKT0020BGD - White Gold

3,149,000 VND

 

WD My Passport Ultra 1TB WDBTLG0010BGY - Black Gray

1,790,000 VND

WD My Passport Ultra 1TB WDBTLG0010BGY - Black Gray

1,790,000 VND

 

WD My Passport Ultra 1TB WDBTLG0010BGD - White Gold

1,790,000 VND

WD My Passport Ultra 1TB WDBTLG0010BGD - White Gold

1,790,000 VND

 

WD My Passport SSD 512GB

5,469,000 VND

WD My Passport SSD 512GB

5,469,000 VND

 

WD My Passport SSD 1TB

9,869,000 VND

WD My Passport SSD 1TB

9,869,000 VND

 

WD My Passport SSD 256GB

2,969,000 VND

WD My Passport SSD 256GB

2,969,000 VND

 

Seagate Expantion 2TB – Ext, 2.5’ – USB 3.0

2,788,000 VND

Seagate Expantion 2TB – Ext, 2.5’ – USB 3.0

2,788,000 VND

 

WD My Book 3TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0030HBK)

3,249,000 VND

WD My Book 3TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0030HBK)

3,249,000 VND

 

Ổ cứng ngoài WD My Book 4TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0040HBK)

4,229,000 VND

Ổ cứng ngoài WD My Book 4TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0040HBK)

4,229,000 VND

 

Ổ cứng ngoài WD My Book 6TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0060HBK)

5,949,000 VND

Ổ cứng ngoài WD My Book 6TB usb 3.0 new 2016 (WDBBGB0060HBK)

5,949,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868