Ghế chuyên dụng cho game net

Ghế chuyên cho game G81 (Lưng ngả- đệm mút đúc)

2,049,000 VND

Ghế chuyên cho game G81 (Lưng ngả- đệm mút đúc)

2,049,000 VND

 

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

 

Ghế chuyên cho game Vikings - DA01

1,099,000 VND

Ghế chuyên cho game Vikings - DA01

1,099,000 VND

 

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT )

949,000 VND

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT )

949,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Red

899,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Red

899,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Green

899,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Green

899,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Orange

899,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Orange

899,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Blue

899,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Blue

899,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Black

899,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Black

899,000 VND

 

Ghế DXRacer King KF06-NW

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King KF06-NW

8,888,000 VND

 

Ghế chuyên cho game Vikings-L01

1,099,000 VND

Ghế chuyên cho game Vikings-L01

1,099,000 VND

 

Ghế chuyên cho game AD2002 (Chân chéo)

999,000 VND

Ghế chuyên cho game AD2002 (Chân chéo)

999,000 VND

 

ghế chuyên cho game AD2012 (Chân Vuông)

999,000 VND

ghế chuyên cho game AD2012 (Chân Vuông)

999,000 VND

 

Ghế chơi Game – Quán Net G50 (Khung Inox – da mềm)

769,000 VND

Ghế chơi Game – Quán Net G50 (Khung Inox – da mềm)

769,000 VND

 

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

1,049,000 VND

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

1,049,000 VND

 

Ghế chuyên cho game SPEDD-X01 (chân xoay)

2,549,000 VND

Ghế chuyên cho game SPEDD-X01 (chân xoay)

2,549,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

719,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

729,000 VND

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

729,000 VND

 

Ghế chơi Game G33 (LƯỚI CHỊU LỰC)

879,000 VND

Ghế chơi Game G33 (LƯỚI CHỊU LỰC)

879,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NB-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NB-B4

8,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868