CPU - Bộ vi xử lý

AMD RYZEN 7 2700X 8-Core 3.7 GHz (4.3 GHz Max Boost) Socket AM4

8,599,000 VND

AMD RYZEN 7 2700X 8-Core 3.7 GHz (4.3 GHz Max Boost) Socket AM4

8,599,000 VND

 

AMD RYZEN 7 2700 8-Core 3.2 GHz (4.1 GHz Max Boost) Socket AM4

7,999,000 VND

AMD RYZEN 7 2700 8-Core 3.2 GHz (4.1 GHz Max Boost) Socket AM4

7,999,000 VND

 

AMD RYZEN 5 2600 6-Core 3.4 GHz (3.9 GHz Max Boost) Socket AM4

5,199,000 VND

AMD RYZEN 5 2600 6-Core 3.4 GHz (3.9 GHz Max Boost) Socket AM4

5,199,000 VND

 

AMD RYZEN 5 2600X 6-Core 3.6 GHz (4.2 GHz Max Boost) Socket AM4

5,799,000 VND

AMD RYZEN 5 2600X 6-Core 3.6 GHz (4.2 GHz Max Boost) Socket AM4

5,799,000 VND

 

AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 4 threads / Radeon Vega 8 / socket AM4

2,579,000 VND

AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 4 threads / Radeon Vega 8 / socket AM4

2,579,000 VND

 

AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (3.9 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / socket AM4

4,099,000 VND

AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (3.9 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / socket AM4

4,099,000 VND

 

AMD RYZEN Threadripper 2990WX 32-Core/ 64-Thread/ 4.2 GHz Max Boost (3.0 GHz Base)/ Socket sTR4

48,999,000 VND

AMD RYZEN Threadripper 2990WX 32-Core/ 64-Thread/ 4.2 GHz Max Boost (3.0 GHz Base)/ Socket sTR4

48,999,000 VND

 

AMD Athlon 200GE 2-Core, 4-Thread, 3.2 GHz Base, Socket AM4

1,439,000 VND

AMD Athlon 200GE 2-Core, 4-Thread, 3.2 GHz Base, Socket AM4

1,439,000 VND

 

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,149,000 VND

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

3,149,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,289,000 VND

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket AM4

4,289,000 VND

 

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,288,000 VND

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

2,288,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

3,989,000 VND

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4

3,989,000 VND

 

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

4,579,000 VND

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) Socket AM4

4,579,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868